Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array sobota, 16 stycznia 2021r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Grupy socjoterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY III – IV

Prowadzący: 
mgr Irena Chądzyńska                                     

Grupa jest skierowana do dzieci w trudnym okresie dorastania, przed którymi stoją nowe problemy i zadania rozwojowe, w tym:

  • trudności w kontrolowaniu emocji (autokontrola zachowań)
  • zaniżona samoocena i poczucie własnej wartości
  • zaburzenia nastroju
  • trudności w kontaktach rówieśniczych
  • problemy rodzinne

Ponadto uczestnictwo w zajęciach ma dać dzieciom możliwość przeżycia sytuacji wzmacniających poczucie własnej wartości i poprawiających samoocenę dziecka.

Dodatkowo oferujemy spotkania psychoedukacyjne i konsultacje dla rodziców, w czasie których omawiane będą sukcesy i trudności prezentowane przez dziecko oraz planowanie dalszej strategii działań. 

Zajęcia mają formę ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów edukacyjnych i rozwojowych.

 

Spotkania organizowane będą na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie.

Telefon: 12 660 07 70;  12 660 07 90

 

Zasady kierowania do grup:

Chęć uczestnictwa w grupach należy zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu poradni – osobiście lub telefonicznie

telefon: (12) 660 07 70, (12) 660 07 90