SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA ADRES PSYCHOLOG PEDAGOG
Szkoła Podstawowa Nr 1 Kraków, ul. Św. Marka 34 mgr Małgorzata Gawędzka
mgr Anna Janczy - Habryło
Szkoła Podstawowa Nr 2 Kraków, ul. Strzelców 5a mgr Jolanta Dąbrowska mgr Marta Niemira
Szkoła Podstawowa Nr 3 Kraków, ul. Topolowa 22 mgr Barbara Jasak
dr Jacek Sikorski
Szkoła Podstawowa Nr 4 Kraków, ul. Smoleńsk 5-7 mgr Ewa Jagielak - Znamirowska mgr Monika Kowalska
Szkoła Podstawowa Nr 7 Kraków, ul. Spasowskiego 8 mgr Barbara Piśko
mgr Marta Jakubczak
Szkoła Podstawowa Nr 10 Kraków, ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 mgr Małgorzata Gawędzka mgr Maria Adles

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

- Szkoła Podstawowa Nr 11

Kraków, ul Miodowa 36 mgr Ewa Jagielak - Znamirowska mgr Monika Kowalska
Szkoła Podstawowa Nr 16 Kraków, ul. Dietla 70 mgr Iwona Surówka
mgr Renata Siery
Szkoła Podstawowa Nr 18 Kraków, ul. Półkole 11 mgr Krystyna Kahl
mgr Renata Siery
Szkoła Podstawowa Nr 22 Kraków, ul. Chmielowskiego 1 mgr Krystyna Kahl
mgr Ewa Wolińska - Bączar
Szkoła Podstawowa Nr 38 Kraków, ul. Fr. Nullo 23 mgr Iwona Surówka
mgr Maria Adles
Szkoła Podstawowa Nr 64 Kraków, ul. Sadzawki 1 mgr Barbara Jasak mgr Regina Panaś
Szkoła Podstawowa Nr 75 w ZSO Mistrzostwa Sportowego Kraków, ul. Grochowska 20 mgr Jan Zając
dr Jacek Sikorski
Szkoła Podstawowa Nr 95 Kraków, ul. Wileńska 9 mgr Beata Trojan mgr Ewa Wolińska - Bączar
Szkoła Podstawowa Nr 114 Kraków, ul. Łąkowa 31 mgr Iwona Surówka
mgr Ewa Wolińska - Bączar
Szkoła Podstawowa Nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Kraków, Starowiślna 7 mgr Barbara Piśko
mgr Anna Janczy - Habryło
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek Kraków, ul. Skałeczna 10 mgr Ewa Znamirowska-Jagielak
mgr Regina Panaś
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny z Nazaretu Kraków, ul. Pędzichów 13 mgr Maria Apanasowicz
mgr Irena Chądzyńska
Szkoła Podstawowa Nr 45 Sióstr Pijarek Kraków, ul Meissnera 20 mgr Małgorzata Gawędzka mgr Irena Chądzyńska
Szkoła Podstawowa im Piotra Michałowskiego Kraków, ul. Michałowskiego 10 mgr Beata Trojan mgr Jolanta Skóra
Społeczna Szkoła Podst. Nr 4 Kraków, ul. Stradomska 10 mgr Beata Trojan mgr Jolanta Skóra
Społeczna Szkoła Podst. Nr 4 (filia) Kraków, ul. Krowoderska mgr Beata Trojan mgr Jolanta Skóra
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 3 Kraków, ul. Smoleńsk 25 mgr Beata Trojan mgr Maria Adles
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4 "Inspiracja" Kraków, ul. Śniadeckich 12 b mgr Jan Zając
mgr Regina Panaś
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 7 STO Kraków, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
mgr Jan Zając
mgr Regina Panaś
Ogólnokształcąca Szkoła Podstawowa Muzyczna I stopnia Kraków, ul. Basztowa 8 mgr Iwona Surówka
mgr Maria Adles
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 61 - ZSS Nr 10 Kraków, ul. Lubomirskiego 21 Psycholog w szkole mgr Jolanta Skóra
Prywatna Szkoła Podstawowa "ACADEMOS" Kraków, ul. Sobieskiego 3/3
mgr Michał Kasela
mgr Marta Jakubczak
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa  "UCZEŃ" Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5 mgr Jolanta Dąbrowska
mgr Marta Niemira
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Kraków, ul. Wietora 7 Psycholog w szkole mgr Jolanta Skóra
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Kraków, Al. Pokoju 2 Psycholog w szkole mgr Maria Adles
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Kraków, ul. Spadochroniarzy 1 Psycholog w szkole mgr Jolanta Skóra

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ ADRES OPIEKUN
Nr 1 ul. Św. Marka 34 mgr Magdalena Nowakowska
Nr 3
ul. Topolowa 22
mgr Matylda Borowska
Nr 4 ul. Smoleńsk 5-7 mgr Katarzyna Wilk

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

- Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Miodowa36 mgr Renata Kala Piwowarczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

- Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Dietla 70 mgr Katarzyna Wilk
Nr 22 ul. Chmielowskiego 1 mgr Matylda Borowska
Szkoła Podstawowa "Uczeń"
ul. Seniorów Lotnictwa 5
mgr Jolanta Dąbrowska
Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego ul. Michałowskiego 10 mgr Renata Kala - Piwowarczyk
Dzieci mieszkające w dzielnicy "Śródmieście", które nie uczęszczają do przedszkola Wszyscy pracownicy z Działu Przedszkolnego
Pozostałe przedszkola z dzielnicy I - III (Śródmieście) pozostają pod opieką Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Kraków, ul. Popławskiego 17, tel. 660637351