Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array sobota, 16 stycznia 2021r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Zajęcia grupowe dla dzieci klas IV i V szkoły podstawowej

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI KLAS IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI EMPATII, WSPÓŁPRACY I RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH

mgr Barbara Jasak
mgr Maria Adles
 

 

Adresaci zajęć:

Uczniowie klas IV i V doświadczający trudności w funkcjonowania w szkole, w grupie rówieśniczej, społeczności rodzinnej.

Liczebność grup:

Zajęcia odbywają się w grupach 8 – 10 osobowych.

Czas trwania i częstotliwość spotkań:

Edycja jednego programu  składa się z około 10 spotkań.

W semestrze zimowym zajęcia rozpoczynają się około 15 października, a w semestrze letnim po feriach zimowych.

Spotkania odbywają się na terenie poradni w każdy piątek tygodnia o godzinie 17.00

 

Zasady kwalifikacji na zajęcia:

Dzieci na zajęcia mogą być zgłaszane bezpośrednio  przez rodziców, lub za ich zgodą przez pedagogów szkolnych, bądź psychologów, pedagogów naszej poradni po wcześniejszej wstępnej diagnozie dziecka.

Zajęciami terapii grupowej mogą być objęte dzieci mające trudności:

 • z rozumieniem i wyrażaniem swoich emocji
 • w prawidłowej adaptacji w grupie
 • z nawiązywaniem prawidłowych relacji w kontaktach rówieśniczych,
 • nadpobudliwe
 • z przestrzeganiem ustalonych zasad i norm
 • z prezentowaniem swoich mocnych stron, wynikające z obniżonej samooceny .
 • zahamowane i wycofane emocjonalnie

Cele:

W trakcie uczestnictwa w zajęciach dzieci mają możliwość uczenia się:

 • rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i rówieśników,
 • prawidłowego wyrażania przeżywanych emocji
 • umiejętności autoprezentacji , zwłaszcza w oparciu o swoje mocne strony
 • budowanie pozytywnej samooceny
 • umiejętności komunikacji i współpracy w grupie
 • pełnienia nowych ról w grupie rówieśniczej
 • rozwiązywania konfliktów
 • elementów prowadzenia mediacji w grupach rówieśniczych
 • nowych, pozytywnych form zachowania w oparciu o informację zwrotną
 • przeżywania pozytywnych doświadczeń w działaniu i współpracy w grupie

Dodatkowe formy wsparcia:

Dzieci uczestniczące w zajęciach grupowych dodatkowo objęte są opieką psychologa :

 • w terapii indywidualnej
 • monitorującego postępy dziecka i wypracowującego zasady pomocy ze strony nauczycieli na terenie szkoły
 • wspierającego rodziców potrzebnymi wskazówkami w pełnieniu ról rodzicielskich

    

Kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia na terenie poradni:

mgr Barbara Jasak 12 6600772

mgr Maria Adles 12 6600771