Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array poniedziałek, 20 stycznia 2020r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

mgr Anna Gebauer
mgr Elżbieta Kawa

 

Harmonijny rozwój psychoruchowy ma znaczenie dla udanego startu dziecka w szkole. Umożliwia prawidłowe emocjonalno – społeczne funkcjonowanie w roli ucznia. Dysharmonie rozwojowe powodują większe trudności w radzeniu sobie z zadaniami, wpływają na obniżenie motywacji dziecka, mogą niekorzystnie oddziaływać na samoocenę i obraz siebie.

Zapraszamy dzieci w wieku 5 i 6 lat na zajęcia psychostymulujące rozwój, ukierunkowane na wyrównywanie dysharmonii w sferze poznawczej, rozwijanie funkcji wzrokowych i słuchowych, motoryki małej, w tym grafomotoryki, ćwiczenie koncentracji uwagi.

Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic do dnia 30 września 2019r. Przyjmujemy je drogą mailową: ppp1.anna.gebauer@gmail.com, ppp1ekawa@gmail.com. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się po wstępnej ocenie umiejętności dziecka przez prowadzące zajęcia.