Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array poniedziałek, 20 stycznia 2020r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Zajęcia stymulujące rozwój sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej

ZAJĘCIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO – RUCHOWEJ

dla dzieci przedszkolnych z trudnościami w rozwoju grafomotorycznym

mgr Matylda Borowska
mgr Anna Gebauer

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-7 lat, odbywają się na terenie poradni w godzinach przedpołudniowych.

Celem programu jest rozwijanie sprawności ręki w oparciu o wspieranie całokształtu rozwoju ruchowego, kształtowanie dobrych nawyków ruchowych i poprawnego chwytu przyborów by nauka pisania na późniejszych etapach była dla dziecka komfortowa i nie wymagająca nadmiernego wysiłku.

Ćwiczenia, które proponujemy do pracy z dzieckiem w domu mają być przede wszystkim dla niego atrakcyjne, budować pozytywną samoocenę w kontekście sprawności manualnej i motywację do dalszej pracy.

 

Rekrutacja odbywa się po diagnozie indywidualnej prowadzonej przez psychologa (opiekuna placówki).