Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 21 lutego 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Grupa wsparcia

GRUPA WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

TERMINY SPOTKAŃ: w przygotowaniu

 

Nasza Poradnia od lat wspiera pedagogów i psychologów szkolnych w ich trudnej pracy i rozwoju zawodowym.

 • W latach 2006/07 i 2007/08 Poradnia realizowała projekt „Forum Wymiany Zawodowej”.
 • W latach 2008/09 i 2009/10 odbywały się spotkania grupy superwizyjnej
 • W latach 2010 – 2015 – spotkania Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Udział w spotkaniach grupy wsparcia zapewnia uczestnikom spotkań wymierne korzyści:

 • daje możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i dyskutowania o trudnych sprawach w bezpiecznym środowisku (uczenie się od siebie nawzajem),
 • zapewnia higienę psychiczną (powoduje nabranie dystansu do siebie, do swojej pracy i do problemów zawodowych w atmosferze bezpieczeństwa),
 • jest szansą na integrowanie środowiska pedagogów i psychologów szkolnych,
 • powoduje wzrost poczucia własnej wartości i zwiększenie pewności siebie w zakresie udzielanej pomocy (można się pochwalić własnymi dokonaniami i skutecznymi metodami pracy),
 • pozwala w bezpieczny sposób odreagować stres związany z pomaganiem, który jest najczęstszą przyczyną wypalenia zawodowego,
 • dzięki tym spotkaniom możemy wprowadzać istotne zmiany w sposobach pracy, wypracować lepszą strategię pracy, odzyskać zaufanie do siebie i doświadczać więcej zadowolenia ze swojej aktywności zawodowej.

Od 2006 roku do chwili obecnej, spotkania wspierające pedagogów i psychologów szkolnych prowadzi psycholog mgr Beata Trojan, która:

 • posiada certyfikat konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka (problemy kliniczno – edukacyjne) wydany w 2003 r. przez Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  potwierdzający kompetencje do udzielania konsultacji i pomocy merytorycznej psychologom i zespołom pracującym z dziećmi i ich rodzinami, a także uprawniający do prowadzenia superwizji,
 • posiada kwalifikacje w zakresie socjoterapii (od 2000 r.),
 • posiada kwalifikacje w zakresie mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów (od czerwca 2013 r.),
 • jest ekspertem wpisanym na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla psychologów i pedagogów ubiegających się o awans zawodowy w oświacie (od 2001 r.).