Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Aktualności

Spotkania pedagogów szkolnych

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych

Szkoła dla Rodziców

 


Serdecznie zapraszamy na wakacyjne spotkania on-line dla rodziców:

Emocje przedszkolaka i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi.
1.07.2024 r., poniedziałek, w godzinach 17:00 – 19:00
Rejestracja: https://forms.gle/fCaZBVjeNqupkyVW9

Nie tylko niejadki – problemy z jedzeniem u przedszkolaków.
8.07.2024 r., poniedziałek, w godzinach 17:00 – 19:00
Rejestracja: https://forms.gle/DpEqNgzw85xFYj7Q8

W przypadku pytań lub trudności technicznych z rejestracją proszę o kontakt pod adresem ppp1.borowska@gmail.com.Szanowni Państwo,
zapraszamy uczniów klas VII i VIII na VII edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”.
Nabór odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie ucznia (karta zgłoszenia/zgoda rodzica wraz z oświadczeniem RODO).

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w środy, w godzinach 17:30 – 18:30, w następujących terminach: 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 20.12., 3.01., 10.01., 17.01., 31.01., 7.02.
Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.
Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO, prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com 
do 6.11.2023r. 
Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

PROJEKT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ: „DASZ RADĘ”

 1. Zajęcia psychoedukacyjne (blok tematyczny).
 2. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa.
 3. Adresaci treningu: zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie uczenia się, planowania i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.
 4. Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi;
 • przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się oraz wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą;
 • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu;
 • pobudzanie aktywności intelektualnej w tym procesów poznawczych, klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć i uwaga;
 • poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik;
 • rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój.
 1. Tryb i czas zajęć: zajęcia warsztatowe on-line. Częstotliwość i czas zajęć: 10 godzin zegarowych (1 godzina tygodniowo) oraz możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu terminu).
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, ważny jest nasz werbalny i wzrokowy kontakt.
Z doświadczeń z poprzednich edycji projektu, w tym oceny uczestników, korzystniejsze efekty uzyskuje się w bezpośrednim kontakcie z grupą. Dlatego też wymogiem udziału w projekcie jest współpraca przy włączonych kamerach przez wszystkich uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy,
Dyrektor Poradni: mgr Małgorzata Ostrowska-Krępa
Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek

 


Szanowni Państwo,
zapraszamy uczniów klas VII i VIII na VI edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”.
Nabór odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie ucznia (karta zgłoszenia/zgoda rodzica wraz z oświadczeniem RODO).
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy w 3 grupach (zależnie od liczby zgłoszeń):
1) 15:30 – 16:30
2) 16:45 – 17:45
3) 18:00 – 19:00
w terminach 22.03.2023r. – 31.05.2023r.
Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO, prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com 
do 15.03.2023r. Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

PROJEKT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ: „DASZ RADĘ”

 1. Zajęcia psychoedukacyjne (blok tematyczny).
 2. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa.
 3. Adresaci treningu: zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie uczenia się, planowania
  i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.
 4. Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi;
 • przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się oraz wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą;
 • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu;
 • pobudzanie aktywności intelektualnej w tym procesów poznawczych, klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć i uwaga;
 • poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik;
 • rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój.
 1. Tryb i czas zajęć: zajęcia warsztatowe online. Częstotliwość i czas zajęć: 10 godzin zegarowych (1 godzina tygodniowo) oraz możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu terminu).
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, ważny jest nasz werbalny i wzrokowy kontakt.
Z doświadczeń z I edycji projektu, w tym oceny uczestników korzystniejsze efekty uzyskuje się w bezpośrednim kontakcie z grupą. Dlatego też wymogiem udziału w projekcie jest współpraca przy włączonych kamerach przez wszystkich uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy,
Dyrektor Poradni: mgr Małgorzata Ostrowska-Krępa
Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek

 


Ruszył pilotaż miejskiego projektu #OGARNIAM ŻYCIE, w którym bierze udział nasza Poradnia.

Projekt realizują: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Samorządowe Rejonowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna. Projekt został zaplanowany z myślą o uczniach krakowskich szkół podstawowych. Obejmuje działania profilaktyczne ograniczające ryzyko używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz promocję zdrowego stylu życia. Do grona Ambasadorów projektu zostało zakwalifikowanych 39 krakowskich szkół podstawowych, w tym sześć z naszego rejonu.

Szczegółowe informacje – kliknij tutaj.

Koordynatorem z ramienia naszej Poradni jest mgr Irena Chądzyńska:

 


Szanowni Państwo,
Zapraszamy uczniów klas VII i VIII na V edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”. 
Nabór odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie ucznia (karta zgłoszenia/ zgoda rodzica wraz z oświadczeniem RODO
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy w 3 grupach:
1) 15:30- 16:30,
2) 16:45- 17:45
3) 18:00- 19:00
w terminach 19.10.2022r. – 4.01.2023r.
Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO, prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com do 05.10.2022r. Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

PROJEKT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ : „DASZ RADĘ”

 1. Zajęcia psychoedukacyjne (blok tematyczny).
 2. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa.
 3. Adresaci treningu: zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie uczenia się, planowania i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.
 4. Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi;
 • przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się oraz wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą;
 • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu;
 • pobudzanie aktywności intelektualnej w tym procesów poznawczych, klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć i uwaga;
 • poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik;
 • rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój.
 1. Tryb i czas zajęć: zajęcia warsztatowe online. Częstotliwość i czas zajęć: 11 godzin zegarowych (1 godzina tygodniowo) oraz możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu terminu).
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, ważny jest nasz werbalny i wzrokowy kontakt.
Z doświadczeń z I edycji projektu, w tym oceny uczestników korzystniejsze efekty uzyskuje się w bezpośrednim kontakcie z grupą. Dlatego też wymogiem udziału w projekcie jest  współpraca przy włączonych kamerach przez wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy,
Dyrektor Poradni: mgr Małgorzata Ostrowska-Krępa
Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek

Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII na IV edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”.

Nabór odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie ucznia (karta zgłoszenia indywidualnego oraz zgoda rodzica wraz z RODO). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godzinie 17 (w sytuacji dużej liczby zgłoszeń – godziny mogą ulec zmianie) w terminach 16.02.2022r. – 27.04.2022r.

Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO, prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com do 06.02.2022r. Zajęcia będą prowadzone na platformie Teams.

 

PROJEKT TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ : „DASZ RADĘ”

 1. Zajęcia psychoedukacyjne (blok tematyczny).
 2. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa.
 3. Adresaci treningu: zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie uczenia się, planowania i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.
 4. Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi;
 • przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się oraz wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą;
 • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu;
 • pobudzanie aktywności intelektualnej w tym procesów poznawczych, klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć i uwaga;
 • poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik;
 • rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój.
 1. Tryb i czas zajęć: zajęcia warsztatowe online. Częstotliwość i czas zajęć: 11 godzin zegarowych (1 godzina tygodniowo).
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, ważny jest nasz werbalny i wzrokowy kontakt.
Z doświadczeń z I edycji projektu, w tym oceny uczestników korzystniejsze efekty uzyskuje się w bezpośrednim kontakcie z grupą. Dlatego też wymogiem udziału w projekcie jest  współpraca przy włączonych kamerach przez wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy,
Dyrektor Poradni: mgr Jolanta Skóra
Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek


Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII na III edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”.

Nabór odbywa się poprzez indywidualne zgłoszenie ucznia (karta zgłoszenia indywidualnego oraz zgoda rodzica wraz z RODO).

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godzinie 17 (w sytuacji dużej liczby zgłoszeń – godziny mogą ulec zmianie) w terminach 27.10.2021-12.01.2021 r.

Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO (niezależnie od sposobu zgłoszenia- indywidualnego lub klasowego), prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com do 22.10.2021 r. Zajęcia będą prowadzone na platformie Teams.

 

PROJEKT TRENINGU UMIEJETNOŚCI UCZENIA SIĘ: „DASZ RADĘ”

 1. Zajęcia psychoedukacyjne (blok tematyczny).
 2. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa.
 3. Adresaci treningu: zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie uczenia się, planowania i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.
 4. Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi;
 • przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się oraz wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą;
 • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu;
 • pobudzanie aktywności intelektualnej w tym procesów poznawczych, klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć i uwaga;
 • poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik;
 • rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój.
 1. Tryb i czas zajęć: zajęcia warsztatowe online. Częstotliwość i czas zajęć: 10 godzin zegarowych (1 godzina tygodniowo).
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, ważny jest nasz werbalny i wzrokowy kontakt.
Z doświadczeń z I edycji projektu, w tym oceny uczestników korzystniejsze efekty uzyskuje się w bezpośrednim kontakcie z grupą. Dlatego też wymogiem udziału w projekcie jest  współpraca przy włączonych kamerach przez wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy,
Dyrektor Poradni: mgr Jolanta Skóra
Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek


Szanowni Państwo,

Od początku marca 2021r. realizujemy internetowy trening umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!” w 10 klasach śródmiejskich szkół podstawowych (klasy VII i VIII). Została również utworzona dodatkowa grupa dla uczniów, zgłoszonych w ramach indywidualnego naboru.

Projekt jest kontynuacją pilotażowych zajęć, prowadzonych podczas ferii zimowych z dwoma grupami nastolatków/uczniów klas VIII. Jego ewaluacja zamieszczona jest na stronie poradni. Po zakończeniu, w ramach wolontariatu chętni uczniowie przeprowadzili zajęcia w macierzystych szkołach. Prezentujemy przygotowane przez uczestników treningu materiały, które przedstawiali w swoich klasach, zachęcając rówieśników do refleksji nad warunkami efektywnej nauki, procesem uczenia się, znaczeniem snu, diety dla pracy mózgu, odpowiednim zarządzaniem i planowaniem swojej pracy. 

Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek

Materiały przygotowane przez uczniów – kliknij tutaj.

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII na II edycję internetowego treningu umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”  (szczegółowe informacje na temat projektu tutaj).  Nabór odbywa się poprzez :

 1. Zgłoszenie klasy – wychowawca po zapoznaniu uczniów i rodziców z projektem, zgłasza klasę do udziału w treningu (w załączniku karta zgłoszenia klasy). Proponujemy, aby zajęcia odbywały się w czasie trwania godzin wychowawczych – terminy będą ustalane indywidualnie. W celu podniesienia efektywności procesu uczenia się zachęcamy do udziału w naszym projekcie całe zespoły klasowe z wychowawcami. Wsparcie grona pedagogicznego jest bowiem kluczowe w celu przeniesienia zdobywanych umiejętności na pracę bieżącą w klasie. Wychowawcy otrzymają dodatkowe materiały oraz będzie możliwość udziału w konsultacjach, stosownie do zgłaszanych potrzeb. Istnieje również możliwość prowadzenia wybranych elementów treningu skutecznych metod uczenia się na lekcjach przedmiotowych, we współpracy z nauczycielami. Szkoły objęte opieką poradni otrzymały informację o rozpoczęciu naboru do II edycji projektu.
 2. Indywidualne zgłoszenie ucznia (w załączniku karta zgłoszenia indywidualnego). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godzinie 17 (w sytuacji dużej liczby zgłoszeń – godziny mogą ulec zmianie) w terminach 17.02.- 21.04.2021 r.

Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO (niezależnie od sposobu zgłoszenia- indywidualnego lub klasowego), prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com do 10.02.2021r. Zajęcia będą prowadzone na platformie Teams.

Serdecznie zapraszamy,
Dyrektor Poradni: mgr Jolanta Skóra
Prowadzący: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek

 


Szanowni Państwo,
Informujemy o zakończeniu I edycji internetowego „TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ: DASZ RADĘ” dla uczniów klas ósmych w okresie ferii zimowych.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej wśród uczestników biorących udział w projekcie znajdziecie Państwo TUTAJ.


Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się egzaminami, zapraszamy uczniów klas ósmych na internetowy trening umiejętności uczenia się: „DASZ RADĘ!”  (szczegółowe informacje na temat projektu poniżej), do którego można zgłosić się w dwojaki sposób:

 1. Zgłoszenie klasy (bez wymogu uczestnictwa wszystkich uczniów) – wychowawca po zapoznaniu uczniów i rodziców z projektem, zgłasza klasę do udziału w projekcie (w załączniku karta zgłoszenia). W celu podniesienia efektywności procesu uczenia się zachęcamy do udziału w naszym projekcie całe zespoły klasowe z wychowawcami. Wsparcie grona pedagogicznego jest bowiem kluczowe w celu przeniesienia zdobywanych umiejętności na pracę bieżącą w klasie. Wychowawcy otrzymają dodatkowe materiały oraz będzie możliwość udziału w konsultacjach, stosownie do zgłaszanych potrzeb.
 2. Indywidualne zgłoszenie ucznia (w załączniku karta zgłoszenia).

Zakładamy, że uczniowie biorący udział w projekcie, przeniosą zdobyte doświadczenia w ramach działań na rzecz środowiska szkolnego, upowszechniając wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się (np. organizując dzień efektywnego uczenia się, gazetkę szkolną poświęconą opisanej tematyce). Efektem podejmowanych i udokumentowanych działań, będzie uzyskanie zaświadczenia o pracy w formie wolontariatu na rzecz środowiska szkolnego.

Uzupełnione karty zgłoszenia, wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz podpisanym oświadczeniem RODO, prosimy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.fraczek.ppp1@gmail.com do 23.12.2020r.

Planowany czas kursu przypadnie na okres ferii zimowych – między 4 – 17 stycznia 2021r.

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki (5.01., 7.01., 12.01., 14.01.2021r., w godzinach 10.00 – 11.30).

Projekt poprowadzą: mgr Irena Chądzyńska i dr Katarzyna Frączek.

 

PROJEKT TRENINGU UMIEJETNOŚCI UCZENIA SIĘ „DASZ RADĘ”

Zajęcia psychoedukacyjne (blok tematyczny).

 1. Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa.
 2. Adresaci treningu: zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, która chce rozwinąć kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawę) w zakresie uczenia się, planowania i organizowania własnej pracy, doboru oraz stosowania odpowiednich metod i technik uczenia się.
 3. Cele ogólne zajęć:
 • zapoznanie ze specyfiką procesu uczenia się i jego uwarunkowaniami neurobiologicznymi;
 • przypomnienie i usystematyzowanie korzystnych i niekorzystnych uwarunkowań towarzyszących procesowi uczenia się oraz wdrażanie do efektywnego zarządzania czasem i własną pracą;
 • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się;
 • rozwijanie umiejętności analizy informacji, ich selekcji i wyboru w zależności od celu;
 • pobudzanie aktywności intelektualnej w tym procesów poznawczych, klasyfikowanie, analizowanie, uogólnianie, abstrahowanie, pamięć i uwaga;
 • poznanie niektórych technik uczenia się oraz wybranych mnemotechnik;
 • rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój.
 1. Tryb i czas zajęć: zajęcia warsztatowe online. Częstotliwość i czas zajęć 4x 90 min.

 


Uprzejmie informujemy, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.


Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE DLA NAUCZYCIELI (szkół z rejonu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Krakowie)

14. 11. 2020r. godz. 9.00 – 11.30
NARZĘDZIA MICROSOFT SPRZYJAJĄCE PRACY PROJEKTOWEJ I INTERAKCJI
Z UCZNIEM
1. Poznaj OneNote czyli wirtualny notatnik sprzyjający edukacji opartej na projektach!
2. Microsoft Teams w edukacji – możliwości, których nie widać na pierwszy rzut oka!
3. Sway, czyli uczeń-projektant w akcji!
4. Odkryj gry dla uczniów Microsoft!
5. Zaprojektuj lekcję w Wakelet – czyli narzędzia współpracujące z Microsoft Teams!

 

21. 11. 2020r. godz. 9.00 – 11.30
JA JESTEM PAN TIK-TAK, CZYLI NARZĘDZIA TIK W PRACY Z MAŁYMI DZIEĆMI
1. Poznaj OneNote (Microsoft) czyli wirtualny notatnik oraz Jamboard (Google) czyli interaktywną tablicę do pracy z dziećmi!
2. Przygotuj dziecku materiały on-line, czyli generatory do przygotowywania puzzli, rebusów, fraktali, krzyżówek, biletów, paragonów, krzyżówek, dyplomów i edycji zdjęć!
3. Zaproś dziecko do siebie, czyli Padlet, ThingLink i Wakelet w akcji!

 

28. 11. 2020r. godz. 9.00 – 11.30
CANVA I GENIALLY CZYLI INTERAKTYWNE PLAKATY, WYZWANIA DLA UCZNIÓW, EDUROOMY I ESCAPEROOMY W EDUKACJI!

1. CANVA OD PODSTAW I DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH – nauczysz się poruszać po Canvie, poznasz jej interfejs i zaczniesz samodzielnie tworzyć grafiki do użytku w social mediach oraz na swoich lekcjach (reklamy, posty reklamowe, plakaty, okładki, ogłoszenia, zaproszenia), zaprojektujesz grę planszową, zobaczysz, jak zrobić rozbudowane i interaktywne prezentacje, filmy. Dowiesz się, jak zaprosić swoich uczniów do współpracy!
2. GENIALLY DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH – nauczysz się, jak tworzyć interaktywne prezentacje czy grafiki, stworzysz escape-room dla swoich uczniów na dowolny temat, zrobisz quiz oraz interaktywne sudoku, puzzle, challenge, animacje oraz interaktywną ścianę wyzwań.

 

Szkolenia poprowadzi Dariusz Martynowicz – nauczyciel języka polskiego, członek grupy SUPERBELFRZY RP, edukator, trener. Właściciel firmy Czas na progres i grupy na fc Czas na progres – (nie tylko belferska) PROGRESOWNIA. Fascynat kreatywności i nowoczesnych technologii. Zwycięzca wielu ogólnopolskich konkursów dotyczących wykorzystania ICT w szkole i fan projektów interdyscyplinarnych. Microsoft Innovative Education Expert w roku szkolnym 2019/20 i 2020/21. Trener wspomagania Gminy Kraków. Jego zainteresowania skupiają się przede wszystkim na: sketchnotingu, ICT w edukacji, pracy metodą projektu oraz kreatywności i relacyjności w procesie uczenia się.

Zapisy odbywają się poprzez podany poniżej formularz do 3 dni przed datą wybranego szkolenia.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpu39-6_lCJSyE-G4tktLgK2JRMY04QR455JU0vrSoN7rjaw/viewform?usp=sf_link

Link, pod którym odbędzie się wybrane szkolenie, zostanie wysłany na podany w formularzu adres mailowy najpóźniej 9 godzin przed wydarzeniem.