Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Przydatne linki

www.men.gov.pl – Ministerstwa Edukacji Narodowej

www.kuratorium.krakow.pl – Małopolskie Kuratorium Oświaty

www.krakow.pl/samorzad – Urząd Miasta Krakowa

www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.oke.krakow.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

www.cmppp.edu.pl – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

www.odn.krakow.pl – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

www.mcdn.edu.pl – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

www.oswiata.org.pl – Głos Nauczycielski

www.kot.krakow.pl – Krakowski Ośrodek Terapii

www.koweziu.edu.pl – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.practest.com.pl – Pracownia Testów Psychologicznych

www.krakow.pl – Magiczny Kraków

www.portaledukacyjny.krakow.pl – Portal Edukacyjny miasta Krakowa

www.e-omikron.pl – Omikron-System wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

www.cke.perspektywy.pl – Informator Kierunków Studiów 2007

www.mops.krakow.pl – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

www.oik.krakow.pl – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

www.dopalaczeinfo.pl – Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania Narkomanii

www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 – Internetowy poradnik „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”

Krakowski Informator o formach pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.