Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array sobota, 20 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Uczeń zdolny – Konferencja

„Poznać, docenić, rozwijać

– uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji”

to konferencja dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, trenerów i instruktorów,
którą organizowała nasza poradnia wchodząca w skład
KRAKOWSKIEGO  MIĘDZYPORADNIANEGO ZESPOŁU
DS. DZIECKA ZDOLNEGO
we współpracy z WYDZIAŁEM EDUKACJI URZĘDU MIASTA KRAKOWA
Konferencja odbyła się 7 października 2014 roku.


PROGRAM KONFERENCJI

RELACJA Z KONFERENCJI „POZNAĆ, DOCENIĆ, ROZWIJAĆ

– UCZEŃ ZDOLNY W PRAKTYCE KRAKOWSKIEJ EDUKACJI”

Ponad 200 osób – rodziców, wychowawców, nauczycieli, trenerów i instruktorów – wzięło udział w konferencji „Poznać, docenić, rozwijać – uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji”, która odbyła się 7 października 2014 roku w krakowskim Magistracie.

Jej organizatorami byli:

Krakowski Międzyporadniany Zespół ds. Dziecka Zdolnego oraz Poradnia Psycholo­giczno –  Pedagogiczna nr 1 w Krakowie we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji była Pani Jolanta Skóra Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pe­dagogicznej nr 1 w Krakowie.

Patronat nad Konferencją objęli Tadeusz Matusz Wicepre­zydent Miasta Krakowa, Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

„W każdym młodym człowieku tkwi potencjał, który możemy odkryć” – mówił podczas otwarcia konferencji Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Tadeusz Matusz. – „Zadaniem nauczycieli i opiekunów jest umieć dotrzeć do niego i wyciągnąć to, co najlepsze” – dodał.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy uczestników na temat identyfikacji i wspierania uczniów zdolnych oraz wymiana dobrych praktyk i przedstawienie modelowych działań w obszarze pracy z uczniem zdolnym.

Do udziału w konferencji zaproszono nauczycieli, trenerów, instruktorów, wychowawców i wszystkich tych dla których praca z dziećmi i młodzieżą, odkrywanie i rozwijanie ich zdolności jest pasją oraz inspiracją do twórczych działań. Konferencja przeznaczona była również dla rodziców zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień swoich dzieci oraz wymianą rodzicielskich doświadczeń.

Konferencja na tle podobnych debat miała niespotykany charakter. O jej wyjątkowym klimacie zadecydowała przede wszystkim zdolna młodzież z krakowskich szkół, która zaprezentowała swój kunszt kulinarny oraz wyjątkowy talent muzyczny. Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Placu Matejki w Krakowie przygotowali dla uczestników konferencji poczęstunek, zachwycając wspaniałymi rzeźbami w owocach. Konferencje zakończył koncert zespołu muzycznego w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje: referatowa, posterowa i dobrych praktyk.

Sesję referatowa otwierało wystąpienie Pani dr Ewy Klimas-Kuchtowej z Zespołu Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza pt. „Doskonały Mistrz – wybitny uczeń”, w którym zostało podkreślone że nauczanie należy traktować jako dwupodmiotową interakcję między uczącym się i nauczającym. Nauczającym jest oczywiście także rodzic. Dla skutecznego, twórczego nauczania i uczenia się ważne jest aby obie strony uczeń i mistrz charakteryzowali się zaangażowaniem w działanie, akceptacja siebie, przekonaniem o skuteczności własnej, dążeniem do samorealizacji oraz poczuciem wsparcia społecznego. Swoje wystąpienie Pani Doktor podsumowała stwierdzeniem H. Keller „Nie wolno zgodzić się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania”. W kolejnym referacie pt. „Portret dziecka zdolnego” Pani Katarzyna Owsiany z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przedstawiła portret ucznia zdolnego wraz z jego mocnymi i słabymi stronami funkcjonowania. W przypadku dziecka zdolnego – rozwijanie potencjału i osiąganie sukcesów szkolnych bywa czasem zagrożone stereotypowym spostrzeganiem roli ucznia, niewłaściwym nastawieniem otoczenia (efekt Pigmaliona) lub wewnętrznymi barierami uniemożliwiającymi ujawnianie zdolności (Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć). Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że „nie łatwo namalować portret ucznia zdolnego, gdyż wychodzi poza ramy; a jeszcze trudniej pracować z nim w realności”.

Pani Maria Foryś z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w referacie pt. „Uczeń zdolny w perspektywie pojęć, teorii i modelu działania” przybliżyła psychologiczne i pedagogiczne rozumienie zdolności, uzdolnień, wybranych teorii zdolności uwzględniających aspekty rozwojowe i okresy kryzysu. Zasygnalizowała również problematykę identyfikowania i diagnozy zdolności. W referacie zostały również omówione wybrane strategie wspierające rozwój zdolności i aktywności twórczej uczniów, znaczenie rodziców, nauczyciela, szkoły i Poradni.

Pani dr Julia Kaleńska-Rodzaj z Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w referacie pt. „Uczeń zdolny w sytuacji ekspozycji społecznej. Psychologiczne przygotowanie publicznej prezentacji wiedzy i umiejętności” poruszyła istotny problem optymalizacji funkcjonowania ucznia w sytuacji ekspozycji społecznej. Udzieliła odpowiedzi na pytanie nurtujące rodziców i nauczycieli: „Dlaczego uczeń pomimo świetnego przygotowania nie zawsze jest w stanie dać z siebie wszystko w sytuacji oceny”. Opisała również czynniki wpływające na efektywność publicznej prezentacji osiągnięć oraz metody opanowania stresu.

W drugiej części konferencji odbyła się sesja posterowa, w ramach której szkoły i placówki zaprezentowały swoje kreatywne pomysły oraz osiągnięcia w pracy nad rozwijaniem uzdolnień dzieci i młodzieży.

Plakaty zaprezentowali:

 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z Placu Matejki
 • Przedszkole Sióstr Służebniczek nr 17
 • Przedszkole Dorotka
 • Przedszkole 140
 • Szkoła Podstawowa nr 61
 • Szkoła Podstawowa Urszulanek nr 159
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 31
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Zespół Szkół nr 53
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Academos przy ul. Sobieskiego
 • Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II
 • Gimnazjum nr 14
 • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krakowie

W ostatniej najdłuższej części konferencji nazwanej sesją dobrych praktyk przedstawiciele zaproszonych przedszkoli i szkół zaprezentowali w krótkich referatach modele i propozycje pracy z dzieckiem zdolnym.

Sesję dobrych praktyk rozpoczynał referat Małgorzaty Gawędzkiej psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie oraz członka Międzyporadnianego Zespołu ds. Dziecka Zdolnego pt. „W poszukiwaniu talentów – działania Poradni w procesie identyfikowania i wspierania dziecka zdolnego”. W referacie został przedstawiony opracowany przez członków Zespołu model badań sondażowych do wczesnej identyfikacji zdolności i potencjału twórczego dzieci. Uczestnicy konferencji mogli ponadto zapoznać się z wynikami badań, przeprowadzonych przez członków Zespołu, dotyczących zgodności ocen nauczycieli i rodziców w zakresie oceny zdolności badanych dzieci. Pani Gawędzka w imieniu członków Zespołu podziękowała szkołom i przedszkolom, które wzięły udział w pracach nad weryfikacją efektywności modelu badań sondażowych. Tymi placówkami są: Szkoła Podstawowa nr 75, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 156, Przedszkole nr 17 Sióstr Służebniczek, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 2 Sióstr Miłosierdzia.

 

W trakcie sesji dobrych praktyk referaty wygłosili przedstawiciele zaproszonych przedszkoli i szkół:

mgr Dorota Wyleżoł i mgr Iwona Tarnowska, Przedszkole „Iskierka” w Krakowie 
– „Pozwólmy dzieciom szukać swoich uzdolnień"
mgr Mirosława Nowak, Przedszkole „Dorotka” w Krakowie 
– „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” - Początki w Przedszkolu „Dorotka”
mgr Marzena Mazurek, mgr Ewa Tomczyk, Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie 
– „Talenty w tęczowych kolorach”
mgr Sławomir Nosek, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie 
– „Królowa nie chce spać-noc matematyki”
mgr Beata Mordyńska, mgr Anita Cieśla-Oczko Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie, 
Szkoła Podstawowa nr 151, Gimnazjum nr 23 – „Jak odkrywamy talenty”
mgr Tomasz Donatowicz, Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej 
– „Szkolny model pracy z uczniem zdolnym”
dr Gabriela Olszowska, mgr Agata Kowal, Gimnazjum nr 2 w Krakowie 
– „Studium przypadku-uczeń zdolny w Gimnazjum nr 2 w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem nauki brydża sportowego”
mgr Beata Sobocińska, Gimnazjum nr 2 w Krakowie
mgr Paweł Mucha, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 
– „Zawodowy talent z Placu Matejki”
mgr Stanisław Pietras, V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 
– „Talenty na 5 i więcej”

 

mgr Jolanta Skóra – Dyrektor PPP1

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji