Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array piątek, 12 sierpnia 2022r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Orientacja zawodowa

DORADZTWO ZAWODOWE – SZKOŁY PODSTAWOWE

mgr Renata Siery – pedagog, doradca zawodowy
mgr Jacek Biłko – psycholog, doradca zawodowy

 

  • Indywidualne badania i porady zawodowe dla uczniów kończących szkołę podstawową:

– pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej,

– rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych,

– pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej,

– udostępnianie materiałów informacyjnych (informatory, broszury, strony www itp.).

  • „Pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej” – zajęcia grupowe dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej aktywizujące dzieci do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Zasady kierowania:

Telefoniczny lub osobisty kontakt z doradcą zawodowym.

 


 

DORADZTWO ZAWODOWE – SZKOŁY PODSTAWOWE I LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

mgr Jacek Biłko – psycholog, doradca zawodowy
mgr Marek Tokarski – psycholog
 

Doradztwo zawodowe realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z 16 sierpnia 2018 roku. Odbywa się we współpracy ze szkolnymi doradcami zawodowymi. Obejmuje ona organizowanie spotkań na terenie PPP nr1 dla szkolnych doradców zawodowych. Spotkania dotyczą planowania współpracy, wzajemnego wsparcia i określenia zakresów oddziaływania. Spotkania odbywać miałyby się cyklicznie przynajmniej raz w roku szkolnym, osobno dla doradców szkół podstawowych osobno dla doradców liceum. W razie zapotrzebowania mogłyby mieć także charakter szkoleniowy. Oddziaływanie poradni koncentrowałoby się na wspieraniu tworzenia tożsamości poprzez poznawanie swoich zasobów. Przede wszystkim preferencji zawodowych, osobowości oraz predyspozycji. Szkolny doradca skupiałby się na analizie rynku pracy uwzględnianego przy wyborze kierunków kształcenia czy studiowania. Doradztwo poradniane miałoby zatem charakter psychologiczny a szkolne akcentowałoby wątki zawodoznawcze (np. przez udział w targach edukacyjnych).

Program adresowany jest do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Ma dwa poziomy oddziaływania:

  1. szkoły podstawowe – VIII klasa,
  2. licea ogólnokształcące – wszystkie klasy w zakresie doradztwa indywidualnego; doradztwo grupowe obejmuje klasy drugie.

Doradztwo zawodowe realizowane jest podczas zajęć warsztatowych w szkołach (doradztwo grupowe) oraz indywidualnie w poradni oraz częściowo na terenie szkoły. Warsztaty koncentrują się na poznaniu siebie i swoich zasobów oraz na optymalizacji procesu podejmowania decyzji o dalszej ścieżce kształcenia, będącą składową rozwoju zawodowego.