Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Wspomaganie placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy Śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji (2024 r.) wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w ramach wspomagania rozwoju szkoły/placówki.

Proponujemy dwie formy wsparcia.
Wsparcie to może mieć charakter całościowy (od diagnozy potrzeb placówki po zaplanowanie form wspomagania i ich realizację na jej terenie – wsparcie procesowe) lub dotyczyć wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju szkoły/placówki, także jako kontynuacja zgłoszonych w poprzednich latach tematów wspomagania (wsparcie problemowe).

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki (karta zgłoszenia). Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o składanie w formie elektronicznej, mailowej wniosku o rozpoczęcie procedury do 15.03.2024 r. na podany adres.

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy Śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w ramach wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Proponujemy dwie formy wsparcia.

Wsparcie to może mieć charakter całościowy (od diagnozy potrzeb placówki po zaplanowanie form wspomagania i ich realizację na jej terenie – wsparcie procesowe) lub dotyczyć wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju szkoły/placówki, także jako kontynuacja zgłoszonych w poprzednich latach tematów wspomagania (wsparcie problemowe).

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki (karta zgłoszenia). Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o składanie w formie elektronicznej, mailowej wniosku o rozpoczęcie procedury do 15.03.2023 r. na podany adres.

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska
Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1

 


Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy Śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w ramach wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Proponujemy dwie formy wsparcia.

Wsparcie to może mieć charakter całościowy (od diagnozy potrzeb placówki po zaplanowanie form wspomagania i ich realizację na jej terenie – wsparcie procesowe) lub dotyczyć wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju szkoły/placówki, także jako kontynuacja zgłoszonych w poprzednich latach tematów wspomagania (wsparcie problemowe).

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki (karta zgłoszenia). Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o składanie w formie elektronicznej, mailowej wniosku o rozpoczęcie procedury do 25.02.2022r. na podany adres.

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy Śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w ramach wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Proponujemy dwie formy wsparcia.

Wsparcie to może mieć charakter procesowy, całościowy (od diagnozy potrzeb placówki po zaplanowanie form wspomagania i ich realizację na jej terenie) lub dotyczyć wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju szkoły/placówki, także jako kontynuacja zgłoszonego w zeszłym roku tematu wspomagania (wsparcie problemowe).

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki (karta zgłoszenia). Uprzejmie proszę państwa dyrektorów o składanie w formie elektronicznej, mailowej wniosku o rozpoczęcie procedury do 22.03.2021r. na podany adres.

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Krakowie przy współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki LEKTIKON w Zatorze zaprasza 3 października 2020 r. na bezpłatną konferencję on-line:
Kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności uczenia się.

Moderatorzy konferencji: mgr Anna Ryszka,wicedyrektor NPDN IN Lektikon,
                                             mgr Radosław Świergoszdyrektor NPDN IN Lektikon

PROGRAM

8.30-9.00  Rejestracja uczestników na platformie
9.00-9.10  Powitanie: Dyrektor Poradni mgr Jolanta Skóra
9.10-9.50  Wykład inauguracyjny dot. kompetencji kluczowych z naciskiem na umiejętność uczenia się – mgr Radosław Świergosz
10.00-11.30  Blok I spotkań warsztatowych:
Cztery warsztaty eksperckie połączone z sesją pytań i odpowiedzi (uczestnicy wybierają jeden warsztat)
1. Zarządzanie sobą w czasie i organizowanie własnego procesu uczenia się mgr Sławomir Prusakowski
2. Wizualne myślenie, sketchnotki, notatki wizualne – mgr Monika Wisła
3. Praca z uczniem z SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK mgr Zyta Czechowska, mgr Jolanta Majkowska
4. Gry, pomoce dydaktyczne rozwijające u dzieci myślenie matematyczne – dr Małgorzata Skura, mgr Michał Lisicki
11.30-11.45 Przerwa techniczna
11.45-13.15 Blok II spotkań warsztatowych:
Cztery warsztaty eksperckie połączone z sesją pytań i odpowiedzi (uczestnicy wybierają jeden warsztat)
5. Eksperymentowanie na ekranie – mgr Łukasz Sporny
6. Aplikacje przydatne do prowadzenia zdalnego nauczania – Genially, padlet i in. – mgr Celina Andrzejewska
7. Zakodowane lektury – wykorzystanie elementów kodowania w oparciu o literaturę dziecięcą – mgr Teresa Smoleń
8. Jak zbudować relację na początku roku szkolnego? Analogowe i cyfrowe sposoby budowania zespołu i narzędzia IT służące komunikacji w klasie – mgr Dariusz Martynowicz
13.15-14.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji – moderatorzy, mgr Małgorzata Gadomskakoordynator merytoryczny wspomagania w PPP Nr 1 w Krakowie Zapisy i informacje:
Instytut Nauki LEKTIKON tel.: +48 660 721 999
https://www.lektikon.edu.pl/rejestracja-na-konferencje-kompetencje-kluczowe-3-10-2020-9-00
Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.
Zaświadczenia będą wysyłane na adres mailowy podany przy rejestracji.
Konferencja jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Krakowa, w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli.

 


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W ramach wspomagania szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Krakowie pragniemy poinformować Państwa, że chcemy zorganizować bezpłatne, wspólne szkolenie dla przedstawicieli przedszkoli i placówek z naszego rejonu 6 grudnia lub/i 20 grudnia w godz. 16-20 z zastosowania w nauczaniu dzieci i młodzieży Bum Bum Rurek®. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com do 29.11.2019 r.

Więcej na temat tego szkolenia znajdziecie Państwo na stronie prowadzącego p. Dawida Gacek: http://www.bumbumrurki.pl/home/nauka/

„Jest to szkolenie bazowe i pokazujące najszersze spojrzenie na rurki w Polsce.
Chcę, żeby po szkoleniu każdy potrafił:
1. utrzymać dyscyplinę w grupie za pomocą atrakcyjnych zabaw,
2. przygotować show, na którym dzieci grają, tańczą i wciągają do zabawy publiczność,
3. uruchamiać grupę do grania rytmów,
4. przemycić elementy rytmiczne w tańcu, konkurencjach sportowych i zabawie,
5. wykorzystać rurki do tworzenia zabawnych scenariuszy zajęć,
6. wykorzystać potencjał drzemiący w narzędziach dostępnych na rynku do pracy z BBR,
7. zmieniać myślenie, bo rurki to doskonała pomoc dydaktyczna na lekcje polskiego, wf-u, muzyki, plastyki, matematyki, poznawania świata przyrody i wielu innych sytuacjach.”

Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, którzy wzięli już udział w tych warsztatach na początku listopada, tak je ocenili: zajęcia ze wspaniałą atmosferą i dobrą zabawą; bardzo praktyczny kurs, wszystko do wykorzystania; bardzo dobre przygotowanie prowadzącego; wiele ciekawych pomysłów; dobra energia; duże doświadczenie i pasja prowadzącego; Czas szybko minął.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Szanowni Państwo Animatorzy Rozwoju Szkół

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące „Wspomagania Szkół i Przedszkoli”, które odbędzie się 28 listopada 2019r. w godz. 13.30 – 14.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.
Koordynator merytoryczny – Małgorzata Gadomska

 

Szanowni Państwo Animatorzy Rozwoju Szkół

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące „Wspomagania Szkół i Przedszkoli”, które odbędzie się 28 sierpnia 2019r. w godz. 13.00 – 14.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.
Koordynator merytoryczny – Małgorzata Gadomska

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy Śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w ramach wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Proponujemy dwie formy wsparcia.
Wsparcie to może mieć charakter procesowy, całościowy (od diagnozy potrzeb placówki po zaplanowanie form wspomagania i ich realizację na jej terenie) lub dotyczyć wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju szkoły/placówki, także jako kontynuacja zgłoszonego w zeszłym roku tematu wspomagania (wsparcie problemowe).
Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki (karta zgłoszenia). Uprzejmie proszę państwa dyrektorów do składania w formie elektronicznej, mailowej wniosku o rozpoczęcie procedury do 15.04.2019r.
Drugą formą nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli jaką możemy zaproponować, jest sieć współpracy i samokształcenia. Skierowana jest do poszczególnych nauczycieli lub grup z danej szkoły/placówki. Jej mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami, tworzenie przydatnych narzędzi do pracy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Spotkania sieci będą trwały od kwietnia do grudnia 2019r. (jedno spotkanie w miesiącu).
Wychodząc naprzeciw potrzebom w Państwa placówkach, proponujemy przykładowe sieci problemowe i przedmiotowe w formularzu zgłoszenia nauczyciela do sieci. Istnieje również możliwość zorganizowania sieci na terenie placówki i wybranie tematu, który zaspokoi Państwa potrzeby. W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem merytorycznym do 05.04.2019r. Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w podanym terminie.
Koordynator merytoryczny:

mgr Małgorzata Gadomska
e-mail: wspomaganie.ppp1@gmail.com

Kontakt z Poradnią:

Dyrektor Poradni – tel.:(12) 660-07-89
e-mail: ppp1.krakow@interia.pl


 

Szanowni Państwo Animatorzy Rozwoju Szkół

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące „Wspomagania Szkół i Przedszkoli”, które odbędzie się 
27 listopada 2018r. w godz. 15.30 – 17.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.
Koordynator merytoryczny – Małgorzata Gadomska
 
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak wspomagać pracę szkoły?”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału w celu wzmocnienia procesów rozwojowych w państwa szkołach/placówkach.

Poradnia udzieli wsparcia szkole/placówce w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, które obejmuje:

  1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
  2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki
  3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
  4. Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania, ustalenie sposobów działania
  5. Organizację sieci i samokształcenia

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki.

Uprzejmie proszę państwa dyrektorów do składania w formie elektronicznej, mailowej  wniosku o rozpoczęcie procedury wspomagania ( może to być wspomaganie problemowe lub całościowe) i również dotyczy szkół,  które w zeszłym roku uczestniczyły już w tym procesie – Karta zgłoszenia (do pobrania)

Po zgłoszeniu przez państwa dyrektorów swojego udziału, poradnia – koordynator wraz z pracownikami – Opiekunami Rozwoju Szkoły – jeszcze w maju ustalą zakres współpracy i harmonogram działań.

Koordynator merytoryczny: 
mgr Małgorzata Gadomska
e-mail: m.gadomska@op.pl
 
Kontakt z Poradnią:
Dyrektor Poradni - tel.:(12) 660 07-89
e-mail: ppp1.krakow@interia.pl

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Procedura współpracy  Poradni z placówkami w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania
  2. Zasady współpracy  Poradni z placówkami w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania