Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 20 października 2019r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Wspomaganie placówek

Szanowni Państwo Animatorzy Rozwoju Szkół

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące „Wspomagania Szkół i Przedszkoli”, które odbędzie się 28 sierpnia 2019r. w godz. 13.00 – 14.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.
Koordynator merytoryczny – Małgorzata Gadomska

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy Śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w ramach wspomagania rozwoju szkoły/placówki. Proponujemy dwie formy wsparcia.
Wsparcie to może mieć charakter procesowy, całościowy (od diagnozy potrzeb placówki po zaplanowanie form wspomagania i ich realizację na jej terenie) lub dotyczyć wsparcia na wybranym etapie lub etapach procesu rozwoju szkoły/placówki, także jako kontynuacja zgłoszonego w zeszłym roku tematu wspomagania (wsparcie problemowe).
Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki (karta zgłoszenia). Uprzejmie proszę państwa dyrektorów do składania w formie elektronicznej, mailowej wniosku o rozpoczęcie procedury do 15.04.2019r.
Drugą formą nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli jaką możemy zaproponować, jest sieć współpracy i samokształcenia. Skierowana jest do poszczególnych nauczycieli lub grup z danej szkoły/placówki. Jej mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami, tworzenie przydatnych narzędzi do pracy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Spotkania sieci będą trwały od kwietnia do grudnia 2019r. (jedno spotkanie w miesiącu).
Wychodząc naprzeciw potrzebom w Państwa placówkach, proponujemy przykładowe sieci problemowe i przedmiotowe w formularzu zgłoszenia nauczyciela do sieci. Istnieje również możliwość zorganizowania sieci na terenie placówki i wybranie tematu, który zaspokoi Państwa potrzeby. W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem merytorycznym do 05.04.2019r. Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w podanym terminie.
Koordynator merytoryczny:

mgr Małgorzata Gadomska
e-mail: wspomaganie.ppp1@gmail.com

Kontakt z Poradnią:

Dyrektor Poradni – tel.:(12) 660-07-89
e-mail: ppp1.krakow@interia.pl


 

Szanowni Państwo Animatorzy Rozwoju Szkół

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące „Wspomagania Szkół i Przedszkoli”, które odbędzie się 
27 listopada 2018r. w godz. 15.30 – 17.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.
Koordynator merytoryczny – Małgorzata Gadomska
 
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak wspomagać pracę szkoły?”

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału w celu wzmocnienia procesów rozwojowych w państwa szkołach/placówkach.

Poradnia udzieli wsparcia szkole/placówce w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, które obejmuje:

  1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
  2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki
  3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
  4. Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania, ustalenie sposobów działania
  5. Organizację sieci i samokształcenia

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki.

Uprzejmie proszę państwa dyrektorów do składania w formie elektronicznej, mailowej  wniosku o rozpoczęcie procedury wspomagania ( może to być wspomaganie problemowe lub całościowe) i również dotyczy szkół,  które w zeszłym roku uczestniczyły już w tym procesie – Karta zgłoszenia (do pobrania)

Po zgłoszeniu przez państwa dyrektorów swojego udziału, poradnia – koordynator wraz z pracownikami – Opiekunami Rozwoju Szkoły – jeszcze w maju ustalą zakres współpracy i harmonogram działań.

Koordynator merytoryczny: 
mgr Małgorzata Gadomska
e-mail: m.gadomska@op.pl
 
Kontakt z Poradnią:
Dyrektor Poradni - tel.:(12) 660 07-89
e-mail: ppp1.krakow@interia.pl

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Procedura współpracy  Poradni z placówkami w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania
  2. Zasady współpracy  Poradni z placówkami w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania