Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 24 marca 2019r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Wspomaganie placówek

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek z dzielnicy śródmieście

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji wspomagania szkół i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków zwracam się do Państwa Dyrektorów o zgłaszanie swojego udziału w celu wzmocnienia procesów rozwojowych w państwa szkołach/placówkach.

Poradnia udzieli wsparcia szkole/placówce w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, które obejmuje:

  1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
  2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki
  3. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
  4. Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania, ustalenie sposobów działania
  5. Organizację sieci i samokształcenia

Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki.

Uprzejmie proszę państwa dyrektorów do składania w formie elektronicznej, mailowej  wniosku o rozpoczęcie procedury wspomagania ( może to być wspomaganie problemowe lub całościowe) i również dotyczy szkół,  które w zeszłym roku uczestniczyły już w tym procesie – Karta zgłoszenia (do pobrania)

Po zgłoszeniu przez państwa dyrektorów swojego udziału, poradnia – koordynator wraz z pracownikami – Opiekunami Rozwoju Szkoły – jeszcze w maju ustalą zakres współpracy i harmonogram działań.

Koordynator merytoryczny: 
mgr Małgorzata Gadomska
e-mail: m.gadomska@op.pl
 
Kontakt z Poradnią:
Dyrektor Poradni - tel.:(12) 660 07-89
e-mail: ppp1.krakow@interia.pl

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Procedura współpracy  Poradni z placówkami w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania
  2. Zasady współpracy  Poradni z placówkami w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania

Szanowni Państwo Animatorzy Rozwoju Szkół

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące „Wspomagania Szkół i Przedszkoli”, które odbędzie się 
27 listopada 2018r. w godz. 15.30 – 17.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.
Koordynator merytoryczny – Małgorzata Gadomska
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Jak wspomagać pracę szkoły?”