Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 21 lutego 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Biofeedback

 

mgr Maria Sroczyk – pedagog specjalny
mgr Marta Jakubczak – pedagog

 

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda zwiększania efektywności pracy mózgu. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych jednak wyłącznie umysłem bez stosowania klawiatury czy myszki. W terapii pomocnicze zastosowanie mają relaksacja, wizualizacja, itp.

Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.

Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.

W naszej placówce treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
  • zaburzenia koncentracji i uwagi,
  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena.

Metoda EEG Biofeedback powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach – pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom i studentom. EEG Biofeedback jest bardzo pomocnym narzędziem dla psychologów i pedagogów np. w pracy z dziećmi z zespołem ADHD.

 

Zasady kierowania na terapię:

  • dziecko jest zgłaszane na terapię przez rodziców (opiekunów prawnych) w formie osobistego lub telefonicznego kontaktu z terapeutą,
  • po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami i analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje decyzję o zasadności terapii EEG Biofeedback,
  • warunkiem objęcia dziecka terapią jest przedłożenie:
– skierowania od lekarza neurologa lub zaświadczenia lekarskiego informującego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w terapii,
– aktualnego wyniku badania EEG dziecka,
– wyników badania psychologiczno-pedagogicznego.

Treningi odbywają się 1 raz w tygodniu.