Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array sobota, 20 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Inne formy pomocy

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

 • Szkoła dla Rodziców (mgr M. Borowska, mgr I. Chądzyńska)
 • Spotkania pedagogów
 • „Wchodzenie w dorosłość” – wykłady dla rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych (mgr M. Turcza)
 • Wykłady / warsztaty doskonalące umiejętności pracy z uczniem / rodzicem, głównie pod kątem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mgr I. Chądzyńska)
 • Pomoc w budowaniu strategii pracy z uczniem, monitoring zachowania na terenie szkoły – warsztaty dla rodziców, nauczycieli dzieci objętych terapią (mgr I. Chądzyńska)
 • Grupa wsparcia dla logopedów (mgr M. Ostrowska – Krępa, mgr J. Pajor, mgr M. Trestka)
 • Interwencja kryzysowa – szkoły ponadpodstawowe (mgr M. Tokarski)
 • Samokontrola emocjonalna i radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym – dla uczniów szkół ponadpodstawowych (mgr M. Tokarski)
 • „Mediacje rówieśnicze – warsztaty dla liceów (mgr M. Turcza, mgr M. Tokarski)
 • Strategia pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i trudną klasą (mgr I. Chądzyńska, dr K. Frączek)

 


 

 • W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ – KONSTRUKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – zajęcia dla młodzieży (mgr J. Biłko)
 • PROBLEMY ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZNIÓW – szkolenie dla rodziców (mgr J. Biłko)
 • TRUDNA KLASA – DIAGNOZA SYSTEMOWA I KIERUNKI ZMIAN (mgr R. Szyk, mgr J. Biłko)
 • RYZYKO NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO – STRATEGIA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH – szkolenie dla nauczycieli (J. Biłko)
 • UCZNIOWIE TRUDNI I NADPOBUDLIWI W SZKOLE – warsztaty dla nauczycieli – procedury postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności szkolne (mgr I. Chądzyńska)
 • BUDOWANIE STRATEGII PRACY Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZABURZENIA ZACHOWANIA – szkolenie dla nauczycieli (mgr I. Chądzyńska)
 • PROBLEMY ADAPTACYJNE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – szkolenie dla nauczycieli (mgr M. Turcza)
 • ASERTYWNOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIE  W PRACY Z RODZICAMI – szkolenie dla nauczycieli (mgr M. Turcza, mgr J. Biłko)