Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array piątek, 12 sierpnia 2022r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Inne formy pomocy

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

 • Szkoła dla Rodziców (mgr M. Apanasowicz, mgr I. Chądzyńska)
 • „Wchodzenie w dorosłość” – wykłady dla rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych (mgr M. Turcza)
 • Wykłady / warsztaty doskonalące umiejętnosci pracy z uczniem / rodzicem, głównie pod kątem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mgr I. Chądzyńska)
 • Pomoc w budowaniu strategii pracy z uczniem, monitoring zachowania na terenie szkoły – warsztaty dla rodziców, nauczycieli dzieci objętych terapią (mgr I. Chądzyńska)
 • „Pytania do logopedy” – pogadanki dla nauczycieli (mgr M. Ostrowska – Krępa)
 • Program wspierania rozwoju mowy dla dzieci wymagających terapii logopedycznej – zajęcia dla nauczycieli lub zespołów Wychowawczych (IPET) (mgr M. Ostrowska – Krępa)
 • Grupa wsparcia dla logopedów (mgr M. Ostrowska – Krępa, mgr J. Pajor, mgr R. Panaś, mgr M. Trestka)
 • Interwencja kryzysowa – szkoły ponadgimnazjalne (mgr M. Tokarski)
 • Samokontrola emocjonalna i radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (mgr M. Tokarski)
 • „Mediacje rówieśnicze – warsztaty dla gimnazjów i liceów (mgr M. Turcza, mgr M. Tokarski)
 • Strategia pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania i trudną klasą (mgr M. Starostka – Rudy, mgr I. Chądzyńska)

 


 • SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA – SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH I NAUCZYCIELI (mgr B. Trojan)
 • W ZGODZIE Z TOBĄ I SOBĄ – KONSTRUKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – zajęcia dla młodzieży (mgr J. Biłko)
 • „MOJE DZIECKO CHODZI NA WAGARY” – grupa wsparcia dla rodziców dzieci wagarujących (mgr J. Biłko)
 • PROBLEMY ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZNIÓW – szkolenie dla rodziców (mgr J. Biłko)
 • PRACA Z TRUDNĄ KLASĄ – warsztaty dla nauczycieli (mgr M. Turcza, mgr J. Biłko)
 • RYZYKO NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO – STRATEGIA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH – szkolenie dla nauczycieli (J. Biłko)
 • UCZNIOWIE TRUDNI I NADPOBUDLIWI W SZKOLE – warsztaty dla nauczycieli – procedury postępowania z dziećmi sprawiającymi trudności szkolne (mgr I. Chądzyńska)
 • BUDOWANIE STRATEGII PRACY Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZABURZENIA ZACHOWANIA – szkolenie dla nauczycieli (mgr I. Chądzyńska)
 • „METODY WYCHOWAWCZE JANUSZA KORCZAKA – szkolenie dla nauczycieli (mgr I. Chądzyńska)
 • STRATEGIA PRACY DLA TRUDNEJ KLASY – moderowanie pracy zespołu uczącego (mgr I. Chądzyńska)
 • STRATEGIA PRACY Z UCZNIEM Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I Z TRUDNĄ KLASĄ (mgr M. Starostka – Rudy)
 • KOMUNIKACJA Z UCZNIEM TRUDNYM, RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH – szkolenie dla nauczycieli (mgr M. Turcza, mgr J. Biłko)
 • PROBLEMY ADAPTACYJNE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH – szkolenie dla nauczycieli (mgr M. Turcza)
 • PRÓG SZKOLNY GIMNAZJUM – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ – szkolenie dla rodziców (mgr M. Turcza)
 • VIDEOTRENING KOMUNIKACJ (VIT) – analiza zasad komunikacji w oparciu o nagrany materiał filmowy, praca indywidualna z nauczycielem  (mgr M. Turcza)
 • PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW – szkolenie dla nauczycieli (mgr J. Biłko)
 • PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI (mgr M. Turcza)
 • ASERTYWNOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIE  W PRACY Z RODZICAMI – szkolenie dla nauczycieli (mgr M. Turcza, mgr J. Biłko)
 • TWÓRCZE UCZENIE SIĘ – warsztat przeznaczony dla młodzieży (mgr M. Turcza)