Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array poniedziałek, 25 czerwca 2018r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Wspomaganie

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o zachęcenie nauczycieli Państwa szkół i przedszkoli do udziału w pracach przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia. Organizacja tych sieci wynika ze zgłaszanych przez Państwa potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego.

Koordynatorzy sieci będą praktykami w zakresie tematyki sieci, którzy w profesjonalny sposób zapewnią metodyczne wsparcie przedmiotowe. Szczegóły dotyczące  pracy sieci i sposobu zgłoszenia znajdziecie Państwo poniżej.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


ZAPROSZENIE DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Szanowna/y Pani/e Dyrektorze w związku z realizacją wspomagania przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Gminie Miejskiej Kraków, zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i specjalistów do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Praca sieci będzie animowana przez koordynatora, który doprecyzuje z uczestnikami sieci dokładny zakres tematyczny i sposób organizacji pracy. Ideą powstania sieci jest zapewnienie wsparcia merytorycznego i metodycznego dyrektorom, nauczycielom i specjalistom krakowskich szkół ze wszystkich etapów edukacyjnych. Proponowany czas trwania sieci to maj 2016 – grudzień 2016.

W ramach działań sieci będą prowadzone spotkania z koordynatorem sieci oraz ekspertem, w celu samokształcenia i wymiany doświadczeń. Udział w pracach sieci jest dobrowolny i bezpłatny.

W ramach wspomagania proponowane są następujące sieci:

 • dyrektorska – przedmiotów zawodowych – matematyczna
 • przyrodnicza – języków obcych – humanistyczna
 • artystyczna – wychowania fizycznego – edukacja elementarna
 • szkolnictwa specjalnego i integracyjnego – pedagogów szkolnych
 • biologiczna – fizyczna – geograficzna – chemiczna
 • wychowawców świetlic szkolnych – przedszkolna – informatyczna

Prosimy o indywidualne zgłoszenie do pracy w sieci poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego przez każdą osobę odrębnie. Należy zaznaczyć rodzaj sieci wybranej przez: dyrektora, nauczyciela, specjalistę. Uruchomione zostaną sieci, w których zgłoszona zostanie największa ilość chętnych nauczycieli / dyrektorów. O wyborze sieci realizowanych w roku 2016 zostaniecie Państwo powiadomieni po 30 kwietnia 2016 r.

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w pracach sieci, poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych w formie elektronicznej (skan), w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 r. – dokładny opis sposobu przesłania dokumentów oraz terminy i dane kontaktowe znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy !

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA

DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nazwa i adres szkoły:  
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:  
Imię i nazwisko uczestnika sieci

oraz specjalność:

 
Nazwa wybranej sieci współpracy

i samokształcenia*:

 • dyrektorów – matematyczna
 • edukacji elementarnej – przedmiotów zawodowych
 • przedmiotów artystycznych – humanistyczna
 • szkolnictwa specjalnego i integracyjnego – przyrodnicza
 • języków obcych – informatyczna – wych. fizycznego
 • biologiczna – fizyczna – chemiczna – geograficzna
 • pedagogów szkolnych – przedszkolna – wychowawców świetlic szkolnych
Telefon kontaktowy:  
E-mail:  

 

……………………………………………..

pieczątka i podpis Dyrektora

Data: …………………………………

 

pieczątka szkoły

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie skanu do dnia 30 kwietnia 2016 r. na adres mailowy lub pocztą tradycyjną:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, ul. Siewna 23 D, 31-231 Kraków

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Urszulą Grygier – doradcą metodycznym ds. wspomagania, tel.: 660 574 367

 

______________

* Podkreśl wybraną sieć