Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array poniedziałek, 17 grudnia 2018r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Sieci współpracy

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie wśród pracowników nowej formy doskonalenia, jaką jest sieć współpracy i samokształcenia. Jej działania wychodzą naprzeciw potrzebom nauczycieli wynikających z nowego systemu ich oceny, jak również wyzwaniom, które przed nimi stoją (np. doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych).

Jej mocną strona jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami.

W roku szkolnym 2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:

  • Metoda eksperymentu w nauczaniu.
  • Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
  • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Przed egzaminem po 8 klasie – sieć humanistyczna.
  • Doradztwo zawodowe w szkole.
  • Doradztwo zawodowe w przedszkolu.
Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza
i przesłanie go na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 14.09.2018r.

W roku szkolnym 2018/19 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:
  • Metoda eksperymentu w nauczaniu                                                                                                      (koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail: alicjawywrocka@gmail.com)
  • Współpraca nauczyciela z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno-wychowawcze  (koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
  • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej                                                                (koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały od października do grudnia 2018r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra