Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 20 października 2019r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Sieci współpracy

Od kwietnia 2019 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Twórczość, kreatywność i innowacyjność na zajęciach w szkole podstawowej. 
(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)
 • Rozwijanie zdolności plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej. 
(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 
(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
 • Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej.  
(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2019r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


 

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  spotkań  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji  poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od kwietnia do grudnia 2019r.

W drugim okresie roku szkolnego  2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić  następujące problemowe i przedmiotowe sieci współpracy i samokształcenia:

 1. Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
 2. Sieć elementarna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Pamięć doskonała – techniki efektywnej nauki i zapamiętywania – czyli o tym jak rozwijać uwagę
  i pamięć w szkole podstawowej.
 4. Rozwijanie zdolności plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Twórczość, kreatywność i innowacyjność na zajęciach w szkole podstawowej.
 6. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.
 7. Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 8. Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej .

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 15.04.2019r.


 Praca w sieciach dobiegła końca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.
Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnych edycji?
Na stronie Poradni w styczniu pojawią się informacje dotyczące dalszych działań w ramach Wspomagania Szkół i Placówek, m.in. zaproszenie do kolejnych sieci dla nauczycieli.
Małgorzata Gadomska, koordynator merytoryczny wspomagania.

 W roku szkolnym 2018/19 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:
 • Metoda eksperymentu w nauczaniu                                                                                                      (koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail: alicjawywrocka@gmail.com)
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno-wychowawcze  (koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
 • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej                                                                (koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały od października do grudnia 2018r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie wśród pracowników nowej formy doskonalenia, jaką jest sieć współpracy i samokształcenia. Jej działania wychodzą naprzeciw potrzebom nauczycieli wynikających z nowego systemu ich oceny, jak również wyzwaniom, które przed nimi stoją (np. doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych).

Jej mocną strona jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami.

W roku szkolnym 2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:

 • Metoda eksperymentu w nauczaniu.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
 • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Przed egzaminem po 8 klasie – sieć humanistyczna.
 • Doradztwo zawodowe w szkole.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolu.
Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza
i przesłanie go na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 14.09.2018r.