Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 05 lutego 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Sieci współpracy

 

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych, krakowskich placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2023r. (raz w miesiącu w formie zdalnej lub stacjonarnej).

 

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

1. #Ogarniam życie – wspieranie działań profilaktycznych w szkołach (sieć pedagogów, psychologów, wychowawców).
2. Pedagog specjalny w praktyce szkolnej.
3. Dobrostan nauczyciela, specjalisty – jak sami możemy o siebie zadbać.
4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja włączająca. 
5. Sensoryczno – motoryczne wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
6. Jak uczyć uczenia się?
7. Kreatywny nauczyciel – metody aktywizujące.
8. Sieć dla nauczycieli języka angielskiego – krakowski program nauki j. angielskiego w szkole podstawowej FUTURE4ME!
9. Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole.
10. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych w klasach 1-3.
11. Terapeutyczne funkcje muzyki u młodszych dzieci.
12. Pierwsze kroki z edukacją daltońską – jak wejść w świat Planu Daltońskiego.
13. Rozwijanie kompetencji językowych u uczniów klas 1-3 – wymiana doświadczeń związana z metodyką pracy na zajęciach.
14. Kodowanie i programowanie we wczesnej edukacji – rozwijanie kluczowych kompetencji informatycznych u dzieci w wieku 5-9 lat.
15. Laboratoria Przyszłości w praktyce szkolnej.
16. Energetyczne lekcje- edukacja ekologiczna w szkole podstawowej.
17. Plastyka w nowoczesnym nauczaniu.
18. Kreatywny wychowawca świetlicy szkolnej. 

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą podanego poniżej linku do formularza zapisu w terminie do 24.02.2023r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM5UdTw72cYcyLK1PfK0qrWElMusf-4cDAnoPP9CTZiajzlg/viewform?usp=sf_link

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1

 


 

Kolejny rok pracy sieci współpracy i samokształcenia  przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie dobiegł końca. Dziękujemy za duże zaangażowanie w pracy w ramach sieci w roku 2022 i zapraszamy do kolejnej edycji spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ilustrującymi działania podjęte w poszczególnych sieciach problemowych i przedmiotowych w roku 2022.

Zachęcamy jednocześnie do włączenia się do kolejnej edycji – już w lutym rozpoczynamy zapisy. Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli na 2023 rok.

Prezentacje  poszczególnych sieci:

 

Z poważaniem,
mgr Małgorzata Ostrowska – Krępa
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych, krakowskich placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2022r. (raz w miesiącu w formie zdalnej i stacjonarnej).

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

 1. Nauczyciel i uczeń w centrum uwagi – jak zadbać o swój i swoich uczniów dobrostan fizyczny i psychiczny.
 2. Praca zdalna w praktyce nauczyciela – zagadnienia techniczne, informatyczne i metodyka prowadzenia zajęć on-line.
 3. Muzyka we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej – rozwijanie aktywności muzycznej uczniów, kompetencji muzycznych nauczycieli.
 4. Rozwijanie zdolności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego – rozwijanie umiejętności związanych z myśleniem i rozwiązywaniem zadań; wspieranie ucznia w uczeniu się matematyki.
 5. Bądź EKORatownikiem! Eksperymenty przyrodnicze z zakresu edukacji ekologicznej – przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, kreatywne lekcje przyrody w klasach 1-3 i na zajęciach przedszkolnych.
 6. Nauczyciel informatyki w klasach 1-3 i 4-8 – pomysły na ciekawe realizacje programu, doskonalenie własnych kompetencji informatycznych.
 7. Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej – rozwijanie kluczowych kompetencji informatycznych u dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 8. Rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji w ramach zajęć plastyczno-technicznych – rozbudzanie naturalnej aktywności dzieci na lekcjach i zajęciach grupowych.
 9. Stymulacja małej motoryki u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 10. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji –wsparcie nauczycieli, specjalistów pracujących z uczniami pochodzenia ukraińskiego i wielojęzycznych.
 11. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia, z opiniami, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą podanego poniżej linku do formularza zapisu w terminie do 25.02.2022r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL5SfdkX8SMx2dqZSyZy-IIzfUnTNJcfumiPc-gZwXqGU0CQ/viewform?usp=sf_link

 

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Kolejny rok pracy sieci współpracy i samokształcenia w rzeczywistości hybrydowej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie dobiegł końca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi w 2021r. działaniami, do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych i przedmiotowych.

Zachęcamy jednocześnie do włączenia się do kolejnej edycji – już w lutym rozpoczynamy zapisy. Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli w roku 2022.

Koordynatorem merytorycznym wspomagania jest Pani Małgorzata Gadomska.

Prezentacje poszczególnych sieci:

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2021r. (raz w miesiącu). Ze względu na obecną sytuację, związaną z szerzeniem się wirusa COVID- 19, spotkania sieci będą się odbywały zdalnie.

Proponujemy Państwu udział w następujących problemowych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia:

 1. Muzyka we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej – rozwijanie aktywności muzycznej uczniów, kompetencji muzycznych nauczycieli.
 2. Rozwijanie zdolności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego – rozwijanie umiejętności związanych z myśleniem i rozwiązywaniem zadań. Wspieranie ucznia w uczeniu się matematyki.
 3. Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejzgłębianie tajników programowania, wiele nowych pomysłów na kodowanie.
 4. TIK na TAK! – TIK w codziennej praktyce szkolnej – doskonalenie umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się programami, aplikacjami i generatorami on-line z myślą o zdalnym nauczaniu i na potrzeby nauki stacjonarnej.
 5. Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, innowacyjnie – nowatorskie, autorskie, metody doskonalenia umiejętności pisarskich uczniów, redagowania różnych form wypowiedzi.
 6. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji – dla nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji, dziećmi imigrantów zza wschodniej granicy, dzieci dwujęzycznych. Dla nauczycieli różnych przedmiotów i pełniących w szkole różne funkcje – wychowawców, pedagogów, nauczycieli świetlicy.
 7. Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastyczno-technicznych – rozbudzanie naturalnej aktywności dzieci na lekcjach i zajęciach grupowych.
 8. Eksperymenty są super! – doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, kreatywne lekcje przyrody w klasach 1-3 i na zajęciach przedszkolnych.  
 9. Niezwykłe lekcje przyrodnicze – pomysły na ciekawe lekcje przyrody, biologii i chemii w klasach 4-8, propozycje doświadczeń i krótkich projektów naukowych.
 10. Lekcje wychowawcze – rozwój osobisty od najmłodszych lat  – sieć współpracy nauczycieli 4-8, pedagogów, nauczycieli świetlicy szkolnej.
 11. Jak wspierać ucznia w czasach pandemii – wsparcie dzieci, nauczycieli i rodziców. Odbudowanie relacji między uczniami, a także uczniów z nauczycielami i rodzicami. Podniesienie motywacji do nauki. Pomysły pracy z klasą.

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 15.03.2021r.

Koordynator merytoryczny:
mgr Małgorzata Gadomska

 Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Kolejny rok pracy sieci w rzeczywistości zdalnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dobiegł końca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi w 2020r. działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia, do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.

Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnej edycji?

Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 wkrótce pojawią się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli w roku 2021.

Koordynatorem merytorycznym wspomagania jest Pani Małgorzata Gadomska.

Prezentacje sieci:

 


Mocną stroną SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między ich uczestnikami. Od kwietnia nauczyciele dzielili się wiedzą, umiejętnościami z zakresu zdalnego nauczania.

Poniżej prezentujemy Państwu owoc tych spotkań, uwzględniający specyfikę każdej sieci:

 • Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej

          Dobre praktyki

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych w szkole 

          Dobre praktyki

 • Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej 

          Dobre praktyki

 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej 

          Dobre praktyki

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

          Dobre praktyki

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

          Dobre praktyki

 

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Od września nowego roku szkolnego 2020/2021 kontynuujemy działania następujących problemowych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej.

(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych w szkole. 

(koordynator: Aneta Rawińska – Wiśniowska, adres e-mail: rawinska.wisniowska@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 •  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)

 

Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2020r. (raz w miesiącu). Ze względu na obecną sytuację związaną z szerzeniem się wirusa COVID- 19, spotkania sieci będą się odbywały hybrydowo (część stacjonarnie, część on-line). Więcej informacji u koordynatorów sieci.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


Od marca 2020 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej.

(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych w szkole. 

(koordynator: Aneta Rawińska – Wiśniowska, adres e-mail: rawinska.wisniowska@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)

 •  Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2020r. (raz w miesiącu). Ze względu na obecną sytuację związaną z szerzeniem się wirusa COVID- 19, spotkania sieci będą się odbywały zdalnie (więcej informacji u koordynatorów sieci).

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkań SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca do grudnia 2020r. (raz w miesiącu).

W drugim okresie roku szkolnego 2019/20 zamierzamy na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 uruchomić  następujące problemowe i przedmiotowe sieci współpracy i samokształcenia:

1.         Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.         Edukacja przedszkolna.
3.         Edukacja wczesnoszkolna.
4.         Rozwijanie zdolności plastycznych w szkole.
5.         Nauczanie przez eksperymentowanie na przedmiotach przyrodniczych w klasach 4-8.
6.         Doświadczenia i metoda eksperymentu przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej.
7.         Edukacja humanistyczna.
8.         Kodowanie i programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
9.         „Spójrz inaczej” sieć realizatorów programu profilaktycznego.

Istnieje również możliwość stworzenia sieci dla nauczycieli z danej placówki w wybranym przez nich obszarze. Prosimy o kontakt w tej sprawie z koordynatorem merytorycznym wspomagania szkół i przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krakowie – Małgorzatą Gadomską (poprzez podany poniżej adres mailowy).

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 15 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 21.02.2020r.

 Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


Kolejny rok pracy sieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dobiegł końca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi w 2019r. działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.
Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnych edycji?
Na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w styczniu pojawiły się informacje dotyczące naboru do kolejnych grup samokształcenia dla nauczycieli w roku 2020.
Koordynatorem merytorycznym wspomagania jest nadal Pani Małgorzata Gadomska.

Od kwietnia 2019 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli:

 • Twórczość, kreatywność i innowacyjność na zajęciach w szkole podstawowej. 
(koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail:alicjawywrocka@gmail.com)
 • Rozwijanie zdolności plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej. 
(koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
 • Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. 
(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
 • Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej.  
(koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com) 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały do grudnia 2019r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra

 


ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI SIECI

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  spotkań  SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.

Ich mocną stroną jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji  poprzez udział w szkoleniach z ekspertami. Koordynatorami każdej sieci są nauczyciele o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od kwietnia do grudnia 2019r.

W drugim okresie roku szkolnego  2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić  następujące problemowe i przedmiotowe sieci współpracy i samokształcenia:

 1. Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
 2. Sieć elementarna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Pamięć doskonała – techniki efektywnej nauki i zapamiętywania – czyli o tym jak rozwijać uwagę
  i pamięć w szkole podstawowej.
 4. Rozwijanie zdolności plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Twórczość, kreatywność i innowacyjność na zajęciach w szkole podstawowej.
 6. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.
 7. Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 8. Wykorzystanie TIK w edukacji przedszkolnej .

Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza i przesłanie go na adres wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 15.04.2019r.


 Praca w sieciach dobiegła końca.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjętymi działaniami w ramach sieci współpracy i samokształcenia do zapoznania się z opisami pracy w poszczególnych sieciach problemowych.
Może zainspirują Państwa do włączenia się do kolejnych edycji?
Na stronie Poradni w styczniu pojawią się informacje dotyczące dalszych działań w ramach Wspomagania Szkół i Placówek, m.in. zaproszenie do kolejnych sieci dla nauczycieli.
Małgorzata Gadomska, koordynator merytoryczny wspomagania.

 W roku szkolnym 2018/19 rozpoczęły działania następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:
 • Metoda eksperymentu w nauczaniu                                                                                                      (koordynator: Alicja Wywrocka, adres e-mail: alicjawywrocka@gmail.com)
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno-wychowawcze  (koordynator: Marta Ziobro, adres e-mail: martaziobro7@gmail.com)
 • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej                                                                (koordynator: Iwona Słocka, adres e-mail: iwo.slocka@gmail.com)
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem danej sieci.
Spotkania sieci będą trwały od października do grudnia 2018r.

Z poważaniem – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 – Jolanta Skóra


Szanowni Państwo Dyrektorzy

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie wśród pracowników nowej formy doskonalenia, jaką jest sieć współpracy i samokształcenia. Jej działania wychodzą naprzeciw potrzebom nauczycieli wynikających z nowego systemu ich oceny, jak również wyzwaniom, które przed nimi stoją (np. doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych).

Jej mocną strona jest współpraca nauczycieli, specjalistów, wychowawców z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia; wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między uczestnikami oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z ekspertami.

W roku szkolnym 2018/19 zamierzamy na terenie PPP nr 1 uruchomić następujące problemowe sieci współpracy i samokształcenia:

 • Metoda eksperymentu w nauczaniu.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami – włączanie rodziców w działania edukacyjno – wychowawcze.
 • Programowanie, kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Przed egzaminem po 8 klasie – sieć humanistyczna.
 • Doradztwo zawodowe w szkole.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolu.
Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej 20 uczestników za pomocą załączonego formularza
i przesłanie go na adres: wspomaganie.ppp1@gmail.com w terminie do 14.09.2018r.