Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array środa, 17 lipca 2024r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Oferta poradni

 

OFERTA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH, SZKOLEŃ I SPOTKAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

PRACA Z UCZNIAMI – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

  • Radzenie sobie ze stresem – z uwzględnieniem konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Wymiar godzinowy od 2 do 4 godzin lekcyjnych
  • Spotkania z psychologiem na godzinach wychowawczych poświęcone problematyce okresu dorastania (odpowiedzi na pytania nurtujące uczniów itp.)

PRACA Z RODZICAMI

Spotkania przed zebraniami szkolnymi:

  • Budowanie relacji z nastolatkiem – psychoedukacja wystarczająco dobrego rodzicielstwa
  • Dlaczego moje dziecko wagaruje, nie uczy się, buntuje się?
  • Dlaczego nastolatki sięgają po narkotyki? W kontekście powyższej tematyki
  • Charakterystyka okresu dorastania – czy zbuntowane nastolatki potrzebują rodziców?

PRACA Z NAUCZYCIELAMI

  • Udział w Radach Pedagogicznych – przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej środków psychoaktywnych w tym dopalaczy
  • Pomoc w tworzeniu scenariuszy lekcji o tematyce profilaktycznej
  • Przedstawienie oferty prowadzenia godzin wychowawczych na tematy przedstawione powyżej jako bazy do oddziaływań związanych z zapobieganiem sięgania po dopalacze przez młodzież