Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 02 kwietnia 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Mediacje rówieśnicze

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE – warsztaty dla liceów

mgr Marek Tokarski
mgr Maria Turcza
 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW,  MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Autorzy i realizatorzy : mgr Maria Turcza, mgr Marek Tokarski

Warsztaty realizowane w zależności od indywidualnego zapotrzebowania szkół.

 

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w środowisku szkolnym, przygotowanie do pełnienia roli mediatora rówieśniczego.

Cele szczegółowe: zapoznanie ze sposobami komunikacji w sytuacjach różnicy interesów, asertywne wyrażanie opinii,  uczuć, kształtowanie umiejętności słuchania, poznanie podstaw mediacji i negocjacji w sytuacji konfliktu, kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych.

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z rolą mediatora – zapoczątkowanie nabywania umiejętności mediacyjnych .

 

Uczestnicy programu: Młodzież klas I-III liceów. Szkolenie przeznaczone jest dla liderów młodzieżowych szkoły. Mogą to być uczniowie zaangażowani w pracę samorządów klasowych i szkolnych,  uczniowie wytypowani (za ich zgodą) przez wychowawców, a także wszyscy chętni zainteresowani tematem warsztatów.

Drugą grupą, do której adresujemy szkolenie są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni i dyrektorzy do spraw wychowawczych.

 

Szkolenie w 15-20 osobowych grupach.

Sposoby pracy :

Warsztaty grupowe na terenie szkoły.

Metody pracy: krótkie wykłady,  dramy,  prezentacja, ćwiczenia komunikacji, testy.

Ilość godzin:  4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce realizacji : Na terenie szkoły

 

Ewaluacja: Ankiety ewaluacyjne dla uczestników zajęć.

Uczestnicy warsztatów mogą skorzystać z  superwizji i wsparcia pracy mediacyjnej  na terenie Poradni. Istnieje możliwość wymiany doświadczeń  miedzy szkołami,  oraz wzajemnego wspierania się w prowadzonej działalności mediacyjnej .

W ramach dodatkowej oferty możliwe jest utworzenie grup złożonych z uczniów różnych szkół (analogicznie dla grup nauczycielskich) i przeprowadzenie zajęć wg. przedstawionego powyżej programu na terenie Poradni.