Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 02 kwietnia 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Psychoterapia indywidualna

TERAPIA INDYWIDUALNA:

mgr Maria Turcza – psycholog
mgr Maria Apanasowicz – psycholog
mgr Barbara Jasak – psycholog
mgr Jacek Biłko – psycholog
mgr Marek Tokarski – psycholog

mgr Radosław Szyk – psycholog

 

Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich.

Zasady kierowania na terapię:

I SPOSÓB
Sytuacja gdy potrzebę terapii dostrzega pedagog szkolny, nauczyciel, dyrekcja szkoły, rodzice. Zgłoszenie „o problemie” przyjmuje pedagog szkolny lub psycholog zajmujący się daną placówką.
– Konieczny jest kontakt z psychologiem zajmującym się daną placówką.

Psycholog :

  • weryfikuje istnienie potrzeby terapii, uzasadnia jej konieczność wobec dziecka i/ lub rodziców,
  • dokonuje wstępnego przeformułowania skierowania ze szkoły (szczególnie wobec uczniów kierowanych na terapię „za karę”),
  • przeprowadza wstępną diagnozę psychologiczną (podstawowe testy).

– Psycholog opiekujący się szkołą kontaktuje się indywidualnie z danym terapeutą przekazuje ustalenia i obserwacje. Wspólnie ustalają czy dana osoba będzie przyjęta.
– Psycholog przekazuje klientowi nazwisko terapeuty i sposób kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu (wersja bardziej zalecana) lub, jeśli podejmuje się pośredniczyć w jego przekazaniu, ustala z terapeutą termin i podaje go zainteresowanym.

II SPOSÓB
Sytuacja gdy osoby mają indywidualną motywację do spotkań z psychologiem i zgłaszają taką potrzebę pedagogowi w szkole lub rodzicowi.
– Bezpośredni kontakt telefoniczny ucznia lub jego rodzica z wybranym terapeutą.
– Bezpośredni kontakt pedagoga szkolnego z terapeutą w celu pomocy w ustaleniu terminu.