Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 02 kwietnia 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Psychoterapia rodzinna

TERAPIA RODZINNA

mgr Anna Apanasowicz – psycholog

mgr Jacek Biłko – psycholog

mgr Barbara Jasak

mgr Marek Tokarski – psycholog

mgr Maria Turcza – psycholog

 

Przeznaczona dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych i młodzieży.

Zasady kierowania na terapię:

I SPOSÓB

Sytuacja gdy dziecko jest kierowane po (lub w trakcie) diagnozy psychologicznej.

  • Psycholog diagnozuje potrzebę terapii rodzinnej, informuje rodzinę o takiej możliwości i motywuje do podjęcia wspólnych spotkań.
  • Psycholog przekazuje ustalenia terapeucie i wspólnie decydują o konieczności spotkań rodzinnych.
  • Rodzina poinformowana przez psychologa telefonicznie zgłasza się do terapeuty i ustala termin przyjęcia.

II SPOSÓB

Sytuacja gdy potrzebę terapii rodzinnej dostrzega i zgłasza pedagog szkolny.

  • Zgłoszenie jest kierowane do psychologa zajmującego się szkołą w celu weryfikacji takiej konieczności.
  • Pedagog szkolny kontaktuje się z terapeutą i ustala termin lub podaje nazwiska terapeutów do bezpośredniego kontaktu.

Diagnoza psychologiczna identyfikowanego pacjenta na tym etapie nie jest warunkiem przyjęcia.
Zakładamy, że w tej sytuacji osobą motywującą i informującą wstępnie o tej formie pomocy jest pedagog szkolny; psycholog opiekujący się placówką konsultuje dany przypadek.

III SPOSÓB

Sytuacja gdy rodzina ma motywację do podjęcia tej formy pomocy.
Rodzina bezpośrednio zgłasza się do terapeuty rodzinnego, który ustala termin pierwszego spotkania i przeprowadza wstępną, telefoniczną diagnozę problemu.