Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 02 kwietnia 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI
– DIAGNOZA I TERAPIA

mgr Ewa Wolińska – Bączar – pedagog
mgr Monika Kowalska – Pieronek – pedagog

Diagnoza obejmuje:
1. dokładny wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju dziecka i jego trudności,
2. badanie psychologiczne i pedagogiczne (ze szczególnym uwzględnieniem poziomu opanowania podstawowych umiejętności z zakresu matematyki),
3. określenie aktualnego poziomu rozumowania matematycznego, określenie trudności na jakie napotyka uczeń i ich przyczyn w oparciu o wszystkie badania,
4. stwierdzenie korelacji trudności z programem nauczania.

Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki poprzedzona jest szczegółową diagnozą.
Terapia ma na celu opanowanie przez dziecko umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na danym etapie nauczania oraz usuwanie blokad emocjonalnych, które pojawiają się w sytuacjach długotrwałych niepowodzeń w uczeniu się tego przedmiotu.
Skuteczność terapii jest uwarunkowania zaangażowaniem zarówno dziecka, jak i samego rodzica.

Osoby zajmujące się problemem specyficznych trudności w uczeniu się matematyki oraz zakres działalności:

mgr Monika Kowalska – Pieronek – diagnoza trudności w uczeniu się matematyki uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz terapia obejmująca dzieci klas młodszych szkoły podstawowej (I-IV)

mgr Ewa Wolińska – Bączar – diagnoza trudności w uczeniu się matematyki uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz terapia obejmująca dzieci klas młodszych szkoły podstawowej (I-IV).

 

Zgłoszenia indywidualne – telefonicznie  lub osobiście