Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 02 kwietnia 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Spotkania dla rodziców na terenie przedszkola

 

Spotkania odbywają się na terenie przedszkoli objętych opieką poradni, mają charakter wykładowy, dyskusyjny i warsztatowy.

Tematyka spotkań dostosowywana jest do bieżących potrzeb zgłaszanych zarówno przez rodziców jak i placówki.

Termin i czas realizacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkola, po uzgodnieniu z psychologiem opiekującym się daną placówką.