Pokaz slajdów

Stan powietrza: Array niedziela, 02 kwietnia 2023r.

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 19:00

Zajęcia grupowe dla klas I i III szkoły podstawowej

PROGRAM ROZWIJAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ – ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

mgr Barbara Jasak
mgr Ewa Znamirowska – Jagielak
 

Adresaci zajęć:

Uczniowie klas I – III doświadczający trudności w funkcjonowania w szkole, w grupie rówieśniczej, społeczności rodzinnej.

Czas trwania i częstotliwość spotkań:

Edycja jednego programu  składa się z około 10 spotkań.
Planowane rozpoczęcie zajęć – listopad 2022r. oraz w semestrze letnim – po feriach zimowych 2023r.
Spotkania odbywają się na terenie poradni w każdy wtorek o godzinie 17.00.

Zasady kwalifikacji na zajęcia:

Dzieci na zajęcia mogą być zgłaszane bezpośrednio  przez rodziców, lub za ich zgodą przez pedagogów szkolnych, bądź psychologów, pedagogów naszej poradni po wcześniejszej wstępnej diagnozie dziecka.

Zajęciami terapii grupowej mogą być objęte dzieci mające trudności:

 • z rozumieniem i wyrażaniem swoich emocji
 • w prawidłowej adaptacji w grupie
 • z nawiązywaniem prawidłowych relacji w kontaktach rówieśniczych,
 • nadpobudliwe
 • z przestrzeganiem ustalonych zasad i norm
 • z prezentowaniem swoich mocnych stron, wynikające z obniżonej samooceny .
 • zahamowane i wycofane emocjonalnie

Cele:

W trakcie uczestnictwa w zajęciach dzieci mają możliwość uczenia się:

 • rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i rówieśników
 • prawidłowego wyrażania przeżywanych emocji
 • umiejętności autoprezentacji , zwłaszcza w oparciu o swoje mocne strony
 • budowanie pozytywnej samooceny
 • umiejętności komunikacji i współpracy w grupie
 • pełnienia nowych ról w grupie rówieśniczej
 • rozwiązywania konfliktów
 • nowych, pozytywnych form zachowania w oparciu o informację zwrotną
 • przeżywania pozytywnych doświadczeń w działaniu i współpracy w grupie

Dodatkowe formy wsparcia:

Dzieci uczestniczące w zajęciach grupowych dodatkowo objęte są opieką psychologa :

 • w terapii indywidualnej z elementami relaksacji
 • monitorującego postępy dziecka i wypracowującego zasady pomocy ze strony nauczycieli na terenie szkoły
 • wspierającego rodziców potrzebnymi wskazówkami w pełnieniu ról rodzicielskich

Kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia na terenie poradni:

mgr Barbara Jasak: tel.12 6600772
mgr Ewa Znamirowska – Jagielak: tel.12 6600778